Meny

Restuppgifter

I normalfallet anses inte din heltidsutbildning vara avslutad om du har restpoäng kvar som du avser att tentera av. Du anses då som studerande fram till dess att du haft din tentamen.

Undantagsvis kan en utbildning betraktas som avslutad även om en liten del återstår i en examen. Eventuell resttentamen eller redovisning av mindre uppsats får dock inte kräva någon ytterligare studieinsats.