Meny

Förtroendeuppdrag

Ett fackligt eller politiskt förtroendeuppdrag som enligt lag ger rätt till ledighet från anställningen jämställs med förvärvsarbete i arbetslöshetsförsäkringen. Det innebär att arbetet kan ingå i ett arbetsvillkor samt att du ska fylla i dina timmar på tidrapporten.

Följande förtroendeuppdrag räknas som arbete: Nämndeman, riksdagsledamot, förtroendevald i kommun och landsting samt fackligt förtroendevald.

Arbetsgivarintyg ska utfärdas för sådana förtroendeuppdrag då det jämställs med förvärvsarbete.