Meny

Bisyssla/extraarbete

I a-kassans värld betyder bisyssla att man har haft ett extraarbete, som anställd eller företagare, vid sidan av sitt ordinarie heltidsarbete.

Om du söker ersättning och vill att a-kassan ska pröva om din sidosysselsättning kan betraktas som bisyssla ska du svara ja under punkt 3 på Anmälan om arbetslöshet. Du behöver även bifoga arbetsgivarintyg eller arbetsintyg för företagare till din ansökan. Intyget ska avse arbetad tid under minst 12 månader.  

Om arbete i godkänd bisyssla utökas under arbetslösheten
Om arbete i godkänd bisyssla utökas under arbetslösheten är anställningen inte längre en bisyssla. Det innebär att du måste fylla i alla timmar som du arbetar i ditt extraarbete på kassakorten.

Om arbetet i ett eget företag som godkänts som bisyssla utökas under arbetslösheten så upphör arbetet att vara en bisyssla. I ett sådant fall upphör också rätten till arbetslöshetsersättning eftersom en företagare inte har rätt till ersättning.

Utökar du arbetstiden i bisysslan är det viktigt att du kontaktar oss. Du kan bli återbetalningsskyldig om ersättning betalas ut felaktigt till dig.