Meny

Konkurs

Om din arbetsgivare går i konkurs
Om din arbetsgivare går i konkurs får du ett beslut om statlig lönegaranti från Länsstyrelsen eller konkursförvaltaren. I beslutet anges hur länge du ersätts av lönegarantin. Om du efter det datumet är arbetslös kan du ansöka om ersättning från a-kassan. De handlingar som då behövs för att fatta beslut om arbetslöshetsersättning är en kopia på beslut om statlig lönegaranti, arbetsgivarintyg, blanketten anmälan om arbetslöshet samt din första tidrapport. Arbetsgivarintyget får du antingen av arbetsgivaren eller av konkursförvaltaren. Arbetslöshetsersättningen baseras på de senaste 12 arbetade månaderna. Månader med lönegaranti jämställs med arbete även om du varit arbetsbefriad.

Om ditt företag går i konkurs
Om ditt företag går i konkurs behöver vi en kopia av konkursbeslut från tingsrätten. Vi behöver också få veta om du ska arbeta åt konkursförvaltaren i konkursboet, om du har eller avser att lägga anbud på konkursboet samt om du kommer att få lönegaranti.