Meny

Avslutade studier

Avslutade studier styrker du själv med Intyg om studier. Den period du har studerat på heltid kan vara överhoppningsbar upp till fem år, om studierna är avslutade efter fyllda 25 år, eller om du har arbetat på heltid i minst 5 sammanhängande månader någon gång före studierna.