Meny

Arbete i annat EU/EES land

Om du har fått ett arbete inom EU/EES-området eller Schweiz är det viktigt att ta reda på i vilket land du ska vara arbetslöshetsförsäkrad. Huvudregeln är att du ska du vara försäkrad i arbetslandet men i vissa undantagsfall ska du vara försäkrad i Sverige fast du arbetar i ett annat medlemsland.

Försäkrad i annat land
Inom  EU/EES blir du i de flesta länderna arbetslöshetsförsäkrad den dagen du börjar arbeta men i vissa medlemsländer, exempelvis Danmark, måste du ansöka om medlemskap i en arbetslöshetskassa. Se till att bli arbetslöshetsförsäkrad från första arbetsdagen för att få en sammanhängande försäkringsperiod.

Försäkrad i Sverige
Om du ska arbeta i ett annat medlemsland men vara försäkrad i Sverige ska du fortsätta vara medlem i Säljarnas a-kassa. Kontakta Försäkringskassan för A1-beslut  för att vara säker på att du ska omfattas av svensk försäkring under den tid som du arbetar utomlands.

Sammanhängande försäkringsperiod
För att ha rätt till inkomstrelaterad ersättning i Sverige ska du ha varit obrutet arbetslöshetsförsäkrad i minst tolv månader. Under vissa förutsättningar har du rätt att sammanlägga perioder som du har arbetat och varit arbetslöshetsförsäkrad i andra länder inom EU/EES eller Schweiz med månader som du varit medlem i Säljarnas a-kassa. För att få sammanhängande försäkringsperiod bör du därför se till att kvarstå i Säljarnas a-kassa månaden ut när du påbörjar arbete i annat land så att du inte får något glapp i din försäkringsperiod.

Tillbaka i Sverige efter arbete utomlands
När du kommer tillbaka efter att ha jobbat utomlands ska du snarast söka inträde i Säljarnas a-kassa igen, förutsatt att din senaste eller nuvarande anställning är som säljare. Har du arbetat/arbetar inom annat verksamhetsområde ska du söka inträde i den a-kassan som försäkrar den yrkesgruppen. Är du arbetslös är det viktigt att du anmäler dig på Arbetsförmedlingen den första arbetslösa dagen.

Medlemskap i a-kassan som gränsarbetare
Begreppet gränsarbetare definieras i artikel 1.f i EU-förordning 883/2004. Det är en person som har haft en anställning eller varit verksam som egenföretagare i en medlemsstat samtidigt som hen har varit bosatt i en annan medlemsstat. Personen har pendlat mellan länderna minst en gång i veckan. För att kunna avgöra om du kan betraktas som gränsarbetare ska du fylla i blanketten Underlag för fastställande av bosättning