Meny

Förutsättningar

För att uppfylla villkoren för ersättning från a-kassan krävs att du uppfyller ett grundvillkor samt ett arbetsvillkor.

Grundvillkor innebär:

  • Vara arbetsför, kunna och vilja ta ett arbete på minst 3 timmar varje arbetsdag och i genomsnitt 17 timmar i veckan.
  • Vara anmäld som arbetslös och arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.
  • I övrigt stå till arbetsmarknadens förfogande.

Arbetsvillkor innebär:

  • Att du under en 12-månadersperiod direkt före arbetslöshetens inträde måste ha förvärvsarbetat i 6 kalendermånader med minst 60 timmars arbete varje månad.
  • Om du inte uppfyller det ovanstående, krävs det att du har arbetat minst 420 timmar under 6 kalendermånader. Minst 40 timmars sammanhängande arbete krävs i varje månad.
  • Du kan uppfylla arbetsvillkoret med arbete som anställd eller egen företagare.
  • I arbetsvillkoret kan, om det behövs, även tid med föräldrapenning eller totalförsvarsplikt med högst 2 månader räknas med.