Meny

Förutsättningar

För att uppfylla villkoren för ersättning från a-kassan krävs att du uppfyller ett grundvillkor samt ett arbetsvillkor.

Grundvillkor innebär:

  • Vara arbetsför, kunna och vilja ta ett arbete på minst 3 timmar varje arbetsdag och i genomsnitt 17 timmar i veckan.
  • Vara anmäld som arbetslös och arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.
  • I övrigt stå till arbetsmarknadens förfogande.

Arbetsvillkor innebär:

  • Att du under en 12-månadersperiod direkt före arbetslöshetens inträde måste ha förvärvsarbetat i 6 kalendermånader med minst 80 timmars arbete varje månad.
  • Om du inte uppfyller det ovanstående, krävs det att du har arbetat minst 480 timmar under 6 kalendermånader. Minst 50 timmars sammanhängande arbete krävs i varje månad.
  • Du kan uppfylla arbetsvillkoret med arbete som anställd eller egen företagare.
  • I arbetsvillkoret kan, om det behövs, även tid med föräldrapenning eller totalförsvarsplikt med högst 2 månader räknas med.

Observera att under tiden 13 april 2020 till den 1 januari 2021 gäller:
I normala fall måste du arbeta ungefär halvtid i ett halvår för att ha rätt till ersättning från oss. Nu räcker det om du har arbetat a. minst 60 timmar per kalendermånad under sex av de senaste tolv månaderna b. eller minst 40 timmar per kalendermånad och 420 timmar totalt under en sammanhängande period av sex månader.