Meny

Pension

Du som får någon form av pension eller har beviljats pension ska meddela det till a-kassan när du ansöker om ersättning.

Privat pension påverkar inte. Om du har privat pensionsförsäkring som du bekostat utan hjälp av din arbetsgivare påverkar den inte din rätt till arbetslöshetsersättning oavsett när du börjar lyfta pensionen.

Företagares pensionssparande räknas som tjänstepension. Om du är egen företagare som tecknat privat pensionsförsäkring och dragit av detta i företagets deklaration betraktas pensionen som tjänstepension och avdrag görs på dagpenningen.

Om du får allmän ålderspension eller annan pension som lämnas på grund av förvärvsarbete, ska dagpenningen minskas med pensionen. Med pension menas förtida uttag av allmän pension och premiepension samt uttag av tjänstepension.

Om du har frågor angående hur pensioner påverkar din rätt till arbetslöshetsersättning är du välkommen att kontakta oss.