Meny

Förälder

Om du har barn under 10 år så måste du ha barnomsorgen tryggad för att ha rätt till arbetslöshetsersättning. När du ansöker om ersättning anger du namn och telefonnummer till den som svarar för barnomsorgen på blanketten Anmälan om arbetslöshet. Både kommunal och privat barnomsorg kan anges. Om det är en släkting eller anhörig som är tillgänglig att ta hand om barnet så anges den anhöriges namn och telefonnummer. Har du ett löfte från till exempel förskolan om en heltidsplats till ditt barn om du får arbete så behövs ett intyg från förskolan på det.