Meny

Karenstid

Varje ersättningsperiod är 300 dagar och den inleds med 6 dagars karens. Karensdagarna är de sex första möjliga ersättningsdagarna. Eftersom du kan få max 5 ersättningsdagar per vecka kan du även få max 5 karensdagar per vecka. Du måste vara anmäld på arbetsförmedlingen, stå till arbetsmarknadens förfogande och fylla i arbetslös på tidrapporterna för att karensen ska räknas av.