Meny

Egen upps├Ągning

Om du slutar din anställning på egen begäran riskerar du att bli avstängd i 45 ersättningsdagar. Observera att efter en eventuell avstängning ska även 6 karensdagar göras. Anledningen till avstängning är att lagstiftarna vill markera vikten av att man inte lämnar ett arbete förrän man funnit ett nytt.

Giltig anledning att lämna sitt arbete
En giltig anledning att lämna ett arbete kan till exempel vara att du inte fått ut din lön från arbetsgivaren eller att arbetet är olämpligt av hälsoskäl. Om du slutat på grund av hälsoskäl behöver de styrkas genom ett läkarintyg som har utfärdats före du slutade din anställning, det bör framgå av intyget att du inte kan återgå till tidigare arbete eller till annat arbete hos arbetsgivaren.

Ingen avstängning görs normalt om du slutar en anställning på egen begäran, där du endast haft provisionslön och den genomsnittliga inkomsten under de senaste tre månaderna understiger 4 prisbasbelopp dividerat med 12.  

Utläggning av avstängningsdagar
Avstängningsdagarna räknas av från dagar när du är arbetslös och anmäld på Arbetsförmedlingen eller dagar när du arbetat mer än tre timmar.

Om du har en inkomstförsäkring vid arbetslöshet så brukar den normalt inte utgå om man sagt upp sig själv. Kontakta ditt fackförbund eller försäkringsbolag.