Meny

Före beslut

För att vi ska kunna pröva och godkänna ett extraarbete eller egen verksamhet som bisyssla krävs att du utfört arbetet vid sidan av ett annat heltidsarbete i minst 12 månader innan du blev arbetslös.

Om extraarbetet är en anställning får inkomsterna från arbetet inte överstiga 2 190 kronor i genomsnitt per vecka.

Om extraarbetet utförs i ett eget företag så får inkomsterna ha varit mer än 2 190 kronor, men det görs avdrag på din ersättning från a-kassan motsvarande de inkomster som överstiger 2 190 kronor

Bisysslan får inte hindra dig från att ta ett nytt heltidsarbete.

För att ett extraarbete ska kunna godkännas som bisyssla så måste faktiskt arbete ha utförts i både huvudsysslan och i extraarbetet.