Meny

Efter beslut

Om a-kassan godkänner ditt extraarbete som bisyssla får du ett beslut av oss och du kan fortsätta med den i samma omfattning under arbetslösheten. Beslutet innehåller bland annat information om hur mycket du får arbeta i bisysslan och hur mycket du får tjäna för att det fortfarande ska räknas som en bisyssla. Beräkningarna baseras på hur mycket du arbetat och tjänat i genomsnitt i extraarbetet före arbetslösheten.

Bisysslan får inte hindra dig från att ta ett nytt heltidsarbete.

Bisysslan ska inte markeras på kassakorten.

Bisysslan får inte utökas.

En gång om året
Du behöver sända in ett arbetsgivarintyg eller ett arbetsintyg för företagare som avser det senaste året, en gång per år. Om inkomsten från bisysslan är mer än 2 190 kronor i genomsnitt per vecka görs avdrag på din ersättning från a-kassan motsvarande de inkomster som överstiger 2 190 kronor.