Meny

Vilken ersättning får du?

Beräkningen av din ersättning från a-kassan grundas på den inkomst från verksamheten som framgår av den senaste beslutade taxeringen. Om det är mer förmånligt för dig, baseras din ersättning på den genomsnittliga inkomsten från verksamheten under de två år som föregår inkomståret i den senaste taxeringen. Dagsförtjänsten beräknas till 1/260 av årsinkomsten. Om vi räknar på två år beräknas dagsförtjänsten på 1/520 av årsinkomsten.