Meny

Vilken ersättning får du?

Beräkningen av din ersättning från a-kassan grundas på den inkomst från verksamheten som framgår av den senaste beslutade taxeringen (inkomsten dividerad med 260). Om det är mer förmånligt för dig, baseras din ersättning på den genomsnittliga inkomsten från verksamheten under de två år som föregår inkomståret i den senaste taxeringen (då räknar vi ihop de två inkomsterna och dividerar med 520).