Meny

Vilande företag

Vilande företag (ett uppehåll i verksamheten) innebär att det inte längre bedrivs någon verksamhet i företaget, men att ditt företag fortfarande finns kvar.

Under tid ersättning från a-kassan betalas ut får ingen verksamhet bedrivas i företaget. Detta gäller oavsett om verksamheten ger inkomster eller inte. Det innebär bland annat att inga inköp får göras, man får inte leta kunder eller marknadsföra verksamheten. Det gäller även marknadsföring på Internet, till exempel genom en hemsida.

Det är viktigt att du kontaktar oss om du planerar att avveckla eller återuppta företaget under arbetssökandet, så att du kan få mer information om vad som gäller för dig.

Exempel på situationer där en företagare inte anses vara arbetslös

• Minskar antal dagar och/eller timmar som verksamheten är öppen.

• Färre antal kunder eller pågående uppdrag.

• Ett eller flera pågående uppdrag men där det finns perioder utan sysselsättning, exempelvis ett uppdrag i vilket man har en halv dags sysselsättning en gång i månaden.

• När det vidtas en åtgärd i verksamheten som inte faller inom åtgärder som är tillåtna under tid med arbetslöshetsersättning, exempelvis arbetar med anbud eller aktiv marknadsföring.

• Det finns uppdrag som inte är avslutade eller pausade av uppdragsgivaren men företagaren arbetar inte med uppgiften för tillfället.

• Det finns anställda i företaget.

• Förberedelse av verksamhet med exempelvis inköp av varor, tjänster, inventarier och maskiner.

Exempel på situationer där en företagare anses vara arbetslös

• Samtliga uppdrag är avslutade och det finns inte några kommande uppdrag.

• Samtliga uppdrag är avslutade och det finns avtal om kommande uppdrag som inte är en fortsättning på något av de avslutade uppdragen.

• Uppdragsgivaren avslutar uppdraget innan det är färdigt och det finns inte någon överenskommelse om att återuppta uppdraget i framtiden.

• Uppdragsgivaren pausar företagarens uppdrag, exempelvis med anledning av pandemin, och avsikten är att fullfölja uppdraget längre fram. Det finns inte några andra aktiva uppdrag.