Meny

Vilande företag

Vilande företag (ett uppehåll i verksamheten) innebär att det inte längre bedrivs någon verksamhet i företaget, men att ditt företag fortfarande finns kvar.

Under tiden ersättning från a-kassan betalas ut får ingen verksamhet bedrivas i företaget. Detta gäller oavsett om verksamheten ger inkomster eller inte. Det innebär bland annat att inga inköp får göras, man får inte leta kunder eller marknadsföra verksamheten. Det gäller även marknadsföring på Internet, till exempel genom en hemsida.

Om man har fått ersättning från a-kassan jämsides med vilande företag och du själv eller en närstående person till dig återupptar verksamheten i företaget, kan ersättning jämsides med vilande företag återigen erhållas tidigast fem år från det att näringsverksamheten åter tagits upp.

Det är viktigt att du kontaktar oss om du planerar att avveckla eller återuppta företaget under arbetssökandet, så att du kan få mer information om vad som gäller för dig.