Meny

Vilken information behöver vi från dig?

Om du har upphört definitivt med ditt företag behöver vi normalt följande information:

 • Ansökan om ersättning
 • Följ noggrant flödet för företagare i Mina sidor
 • Intyg att företaget avregistrerats hos Bolagsverket
 • Intyg från Skatteverket att F/FA-skattsedeln återkallats
 • Dina tre senaste taxeringsbeslut samt näringsbilagor/specifikation av kontrolluppgifterna som ligger till grund för taxeringsbeslutet. Kontakta Skatteverket på Tfn 0771-567 567.
 • Handlingar som styrker orsaken till att verksamheten upphört.
 • Tidrapport 

Om du har upphört tillfälligt med din verksamhet (vilande företag) behöver vi normalt följande information: 

 • Ansökan om ersättning
 • Arbetsintyg för företagare
 • Dina tre senaste taxeringsbeslut samt näringsbilagor/specifikation av kontrolluppgifterna som ligger till grund för taxeringsbeslutet. Kontakta Skatteverket på Tfn 0771-567 567.
 • Handlingar som styrker orsaken till att verksamheten upphört tillfälligt
 • Tidrapport