Meny

Varför har verksamheten i företaget upphört?

Vi måste få information om varför du upphört med ditt företag, detta gäller även vid ett tillfälligt uppehåll. Om du upphört med ditt företag utan giltig anledning/frivilligt blivit arbetslös riskerar du att bli avstängd i 45 ersättningsdagar.

Att företaget inte kan ge en rimlig försörjning eller att du inte kan bedriva verksamheten vidare på grund av medicinska skäl kan vara exempel på giltiga skäl att lägga ner verksamheten. Om verksamheten upphör av hälsoskäl behöver vi ett läkarintyg som är utfärdat innan verksamheten upphörde där läkaren styrker att du inte kan arbeta i ditt företag på grund av hälsoskäl. Om verksamheten upphör på grund av dålig lönsamhet, ska vi pröva om verksamheten gett en rimlig försörjning.