Meny

Om företaget upphör inom 24 månader

Om du upphör att bedriva näringsverksamhet inom 24 månader från det att verksamheten startade grundas din ersättning från a-kassan på din tidigare anställning.