Meny

När är en företagare arbetslös?

Du som är egen företagare kan ha rätt till arbetslöshetsersättning vid två tillfällen:

  • när du helt har upphört med den personliga verksamheten i företaget eller
  • vid tillfälligt uppehåll i verksamheten så kallat vilande företag

Det går inte att få ersättning från a-kassan jämsides med att du fortfarande bedriver verksamhet i företaget då ersättningen inte får bli en finansiering av ej lönsamma företag. Undantag finns dock om ditt företag kan betraktas som en bisyssla och under vissa förutsättningar om du har haft företaget jämsides med en deltidsanställning.

Om du säljer/överlåter ditt företag men fortsätter att utföra arbete i eller ha ett väsentligt inflytande över verksamheten ses du fortfarande som företagare.

Från 1 januari 2024 ändras ersättningsrätten för företagare som vill lägga sin verksamhet vilande. En företagare kommer enbart kunna ha sitt företag vilande en gång och få ersättning från a-kassan. För att ersättning ska kunna lämnas vid vilande företag på nytt så måste det ha gått minst tre år sedan företaget återupptogs. I annat fall måste företaget upphöra definitivt. Undantagsreglerna som i högre utsträckning tillät vissa marknadsföringsåtgärder och uppdateringar av webbplatser och sociala medier under tid med ersättning från a-kassan upphör också att gälla vid årsskiftet.