Meny

När är en företagare arbetslös?

Du som är egen företagare kan ha rätt till arbetslöshetsersättning vid två tillfällen:

  • när du helt har upphört med den personliga verksamheten i företaget eller
  • vid tillfälligt uppehåll i verksamheten så kallat vilande företag

Det går inte att få ersättning från a-kassan jämsides med att du fortfarande bedriver verksamhet i företaget då ersättningen inte får bli en finansiering av ej lönsamma företag. Undantag finns dock om ditt företag kan betraktas som en bisyssla och under vissa förutsättningar om du har haft företaget jämsides med en deltidsanställning.

Om du säljer/överlåter ditt företag men fortsätter att utföra arbete i eller ha ett väsentligt inflytande över verksamheten ses du fortfarande som företagare.