Meny

Misskött arbetssökande

Om Arbetsförmedlingen anser att du misskött ditt arbetssökande sänder de ett meddelande till a-kassan. A-kassan utreder och beslutar om det Arbetsförmedlingen meddelat påverkar rätten till ersättning. Innan vi fattar beslut skriver vi ett brev till dig om vilken information vi fått så du har möjlighet att bemöta meddelandet som Arbetsförmedlingen sänt.

Om du utan godtagbart skäl inte lämnat in aktivitetsrapporten i tid, inte besökt eller kontaktat Arbetsförmedlingen eller en kompletterande aktör enligt överenskommelse, inte sökt anvisat lämpligt arbete, inte aktivt sökt lämpliga arbeten eller inte medverkat till att upprätta en handlingsplan kan a-kassan besluta om åtgärd.

Årgärder vid misskött arbetssökande:

Första gången får man en varning.

Andra gången blir man avstängd från rätten till ersättning en dag.

Tredje gången blir man avstängd från rätten till ersättning fem dagar.

Fjärde gången blir man avstängd från rätten till ersättning tio dagar.

Femte gången förlorar man rätten till ersättning helt tills man uppfyllt ett nytt arbetsvillkor.

En avstängning får inte pågå längre tid än 112 kalenderdagar (så kallad ramtid) räknat från den dag då händelsen inträffat.