Meny

Förlängd arbetslöshet

Om Arbetsförmedlingen anser att du förlänger din arbetslöshet sänder de ett meddelande till a-kassan. A-kassan utreder och beslutar om det Arbetsförmedlingen meddelat påverkar rätten till ersättning. Innan vi fattar beslut skriver vi ett brev till dig om vilken information vi fått så du har möjlighet att bemöta meddelandet som Arbetsförmedlingen sänt.

Om du har avvisat ett erbjudet lämpligt arbete, genom ditt uppträdande uppenbarligen vållat att en anställning inte kommit till stånd, eller avvisat en anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program för vilket aktivitetsstöd lämnas, så kan Arbetsförmedlingen anse att du har förlängt din arbetslöshet.

Årgärder vid förlängd arbetslöshet:

Första gången stängs man av från rätten till ersättning i 5 ersättningsdagar.

Andra gången stängs man av från rätten till ersättning i 10 ersättningsdagar.

Tredje gången stängs man av från rätten till ersättning i 45 ersättningsdagar.

Fjärde gången förlorar man rätten till ersättning helt tills man uppfyllt ett nytt arbetsvillkor