Meny

Jag har gått i pension. Varför får jag fortfarande fakturor från er?

Om du har gått i pension innan du fyllt 65 år och inte längre vill vara medlem i a-kassan måste du skriftligen begära utträde.