Meny

Jag har gått i pension. Varför får jag fortfarande fakturor från er?

Om du har gått i pension innan du fyllt 66 år och inte längre vill vara medlem i a-kassan måste du skriftligen begära utträde.

Från den 1 januari 2023 (SFS 2022:884) upphör medlemskapet i en arbetslöshetskassa utan uppsägning den dag medlemmen fyller 66 år.