Meny

Kommer Säljarnas a-kassa höja medlemsavgiften?

I nuläget har vi inte för avsikt att förändra medlemsavgiften. Säljarnas a-kassa ser över medlemsavgifterna varje kvartal, då tas beslut om huruvida medlemsavgiften ska förändras eller inte.