Meny

Varför får jag inte någon ersättning de första dagarna?

Från och med den 3 januari 2022 minskas karensvillkoret från sex dagar till två. Det är en tillfällig ändring som upphör att gälla den 2 januari 2023. Bestämmelsen om sex karensdagar fortsätter att gälla för att kunna få ersättning före den 3 januari 2022.

Det innebär att du i inledningen av din arbetslöshet står utan ersättning i 2 dagar om du är helt arbetslös. Kom ihåg att fylla i dina tidrapporter även under karenstiden så att karensdagarna räknas av.

Det är regering och riksdag som fattat beslut om karensdagar och Säljarnas a-kassa kan inte påverka deras beslut.