Meny

Blir det problem om jag har F-F/A-skattesedel?

Enbart innehav av F-/F/A-skattsedel utgör inget hinder för att erhålla a-kassa. Skulle du däremot börja marknadsföra ditt företag, starta en hemsida, planera så har du inte längre rätt till a-kassa. Ring gärna oss om du innehar F-/F/A-skattsedel.