Meny
2019-01-25

Månadsuppgifter

Månadsuppgifter

Från och med den 1 januari 2019 gäller att a-kassorna med flera ska lämna arbetsgivardeklarationer på individnivå, så kallade individuppgifter. Det som i dagligt tal kallas för månadsuppgifter. Det innebär att a-kassorna kommer att redovisa utbetald arbetslöshetsersättning och skatt varje månad för varje enskild ersättningstagare (individnivå) till Skatteverket. Det innebär också att kontrolluppgift inte längre lämnas utan ersätts av de månadsvisa individuppgifterna. Detta gäller för arbetslöshetsersättning som betalas ut under 2019 och framåt. De uppgifter som lämnas till Skatteverket kan du se i ”Utbetalningar” under rubriken ”Individuppgifter” och på din utbetalningsspecifikation. Från och med slutet av februari kan du också se denna information på Skatteverkets Mina sidor.