Meny
2017-03-28

Nya regler för deltidsarbetslösa

 Den 15 maj 2017 införs nya regler för deltidsarbetslösa. De nya reglerna innebär att den som arbetar deltid har rätt till arbetslöshetsersättning under 60 veckor jämsides med deltidsarbetet. Resterande ersättningsdagar får endast användas veckor man inte arbetar.

 För den som den 14 maj 2017 har en pågående ersättningsperiod gäller att förbrukade deltidsdagar omräknas till deltidsveckor. En vecka som sökanden har arbetat deltid och fått ersättning före 15 maj räknas som en förbrukad deltidsvecka enligt det nya regelverket, oavsett antal förbrukade dagar under veckan. En omräkning av deltidsveckorna kommer att göras hos a-kassan efter den 15 maj.

En sökande som till exempel fått 2 ersättningsdagar per vecka i kombination med deltidsarbete under 3 veckor före ikraftträdandet har förbrukat 6 deltidsdagar enligt det gamla regelverket och 3 deltidsveckor enligt det nya regelverket. Med den nya deltidsbegränsningsregeln kommer de veckorna att dras ifrån de 60 veckorna för de som har en pågående ersättningsperiod, som då har 57 deltidsveckor kvar. Övergångsbestämmelserna kommer att medföra att den som fått avslag om 75 deltidsdagar kan komma att få rätt till ytterligare deltidsveckor och för andra som inte fått avslag om 75 deltidsdagar kan det innebära att de nu får avslag 60 deltidsveckor.