Meny
2015-01-21

Påverka a-kassan

Om du är medlem i Säljarnas a-kassa kan du vara med och påverka hur din a-kassa ska fungera!

Säljarnas a-kassa har fyra uppdelade distrikt, så kallade valkretsar.

Välkommen på möte i ditt distrikt:

För dig som bor i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland/Härjedalen och Gävleborg är det möte i Umeå den 5 mars klockan 18:00 på Scandic Hotel Umeå Syd, Yrkesvägen 8.

För dig som bor i Uppsala, Stockholm, Västmanland, Södermanland och Östergötland är det möte i Stockholm den 19 februari klockan 18:00 på Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35.

Du som bor i Dalarna, Värmland, Örebro, Västra Götaland och Halland är välkommen till Borås den 9 februari 2015 klockan 17:30 i Annelundsvilla, Annelunds Parkväg 6.

Du som bor i Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland, Blekinge och Skåne är välkommen den 11 februari klockan 17:30 på St Gertrud Konferens, Östergatan 7b, i Malmö

Vi hoppas att du kommer och vill vara med och påverka!

Vid frågor, kontakta Lisa Cole Peller via mail [email protected] eller Leif Carlson [email protected] 

Med vänlig hälsning styrelsen!

DAGORDNING

§ 1                 Mötets öppnande

§ 2                 Val av ordförande för mötet

§ 3                 Val av sekreterare för mötet

§ 4                 Godkännande av dagordning

§ 5                 Val av justerare tillika rösträknare

§ 6                 Val av ledamot till kassans styrelse, mandattid 2 år

                      Valnämndens förslag:

§ 7                 Val av suppleant till kassans styrelse, mandattid 2 år

                      Valnämndens förslag:           

§ 8                 Val av två ordinarie ombud, mandattid 2 år

                      Valnämndens förslag:

                      Valnämndens förslag:

§ 9                 Övriga frågor

§ 10               Mötets avslutning