Meny
2018-06-21

Regler från den 2 juli 2018

Karensvillkoret
Karensvillkoret sänks från sju till sex dagar för tid från och med den 2 juli 2018.

Pensioner
Om du får allmän ålderspension eller annan pension som lämnas på grund av förvärvsarbete, ska dagpenningen minskas med pensionen. Med pension menas förtida uttag av allmän pension och premiepension samt uttag av tjänstepension.

Ersättningen per dag ska inte sänkas till en 65-procentsnivå på grund av pensionsuttag.

De nya reglerna gäller vid ansökan om ersättning från a-kassan som avser tid från den 2 juli 2018. Om din ersättningsnivå sänkts till 65 procent på grund av pension kommer ersättningsnivån justeras per automatik. Har du slutat ta ut pension kan du behöva informera oss så vi kan pröva din rätt till ersättning. 

Kom ihåg att alltid meddela din oss om du börjar ta ut pension, ändrar ditt pensionsuttag eller slutar att ta ut pension.

Förtroendeuppdrag
De nya reglerna innebär att förtroendeuppdrag som ger rätt till ledighet från anställning enligt lag jämställs med förvärvsarbete i arbetslöshetsförsäkringen. Övriga förtroendeuppdrag jämställs från och med den 2 juli 2018 inte med förvärvsarbete. Har du ett pågående förtroendeuppdrag under arbetslösheten och vill veta hur regeländringen påverkar din ersättning, kontakta oss.

Vill du veta mer?
För mer information om de nya reglerna, kontakta oss.